Hanke
Kehittämishanke - 30936

Kylänjärven kunnostus- ja hoitosuunnitelma

Pro Kylänjärvi ry

22.06.2016 - 28.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Toimenpiteen tarkoituksena on laatia Orimattilan kapungin länsipuolella sijaitsevaan Kylänjärveen hoito- ja kunnostussuunnitelma. Hoito- ja kunnostussuunnitelman yhteydessä selvitetään järven kalasto. Toimenpiteen aikana hoidetaan järven valuma-alueelle rakennettujen kosteikkojen sekä kylän uimarannan ympäristöä. Toimenpiteen tuloksena syntyy hoito- ja kunnostussuunnitelma, mikä auttaa rehevöityneen järven ja sen valuma-alueen kunnostustöissä sekä auttaa lisämään järven virkistys ja hyötykäyttöä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

30936

Aloituspäivämäärä

22.06.2016

Loppumispäivämäärä

28.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt