Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 70814

Kyläpirtti Muonioon

Muonion kunta

01.04.2018 - 07.04.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kyläpirtti Muonioon -hankkeen tarkoituksena on luoda Muonion kuntakeskukseen kylän elinvoimaa, yhteisöllisyyttä ja yritteliäisyyttä lisäävä verkostoitumis-, kohtaamis- ja tapahtumapaikka Kyläpirtti. Tavoitteena on yhteisöllisyyden kasvattaminen, toimivan mallin luominen poikkisektoriselle yhteistyölle sekä yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta tukeminen. Hankkeen avulla on tarkoitus nostaa kuntalaisten kiinnostusta yhteisöllisyyden ylläpitoon ja kehittämiseen. Samalla selvitetään, millä keinoin yhteisöllisyyttä, ikäpolvet ylittävää yhteistyötä ja yhdistyksiä tukevaa toimintaa voidaan edistää kunnassa. Hankkeessa luodaan toimivan Kyläpirtin malli. Hankkeen avulla kokeillaan ja käynnistetään kuntalaisten yhteisen olohuoneen ja toimitilan toimintaa kuntakeskuksessa. Tavoitteena on saada rakenteet jatkuvalle toiminnalle, jota ylläpidetään ja kehitetään. Kyläpirtti mahdollistaa uusien teknologiavälitteisten palveluiden tarjoamisen, niihin tutustumisen, muiden tuottamiin palveluihin osallistumisen etäyhteyksin sekä paikallisten palveluiden kehittämisen. Esimerkiksi Kyläpirtin toimintojen live-kuvaaminen mahdollistaa kuntoutukseen ja erilaisiin aktiviteetteihin osallistumisen kotoa käsin reaaliajassa. (kotiin vietävät hyvinvointia edistävät palvelut: kuvapuhelin yms.) Heti hankkeen alusta saakka paikallisten yhdistysten toimijat, yritykset, kunnan asukkaat ja kunnan eri toimialojen työntekijät kytketään tiiviisti toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Hankkeeseen palkataan työntekijä pirttihirmu, joka vastaa eri toimijoiden verkostoitumisesta ja yhteistyön toteutumisesta, organisoi Kyläpirtin toimintaa ylläpitäen mm. tapahtumakalenteria sekä tuo tutuksi verkoston eri toimijoiden palvelutarjontaa. Kyläpirtin on tarkoitus tarjota yhteistyö- ja toimintamahdollisuuksia monille eri toimijoille. Tärkeänä osana on yhdistysten aktivointi sekä kuntalaisten vuorovaikutuksen, yhteistyön ja osallistumisen vahvistaminen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

70814

Aloituspäivämäärä

01.04.2018

Loppumispäivämäärä

07.04.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt