Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 29567

Kyläseikkailu kinttupoluilla

Alpuan kyläyhdistys ry

26.05.2016 - 20.02.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Tavoitteena on lisätä Raahen alueella paikallista tuntemusta ja lisätä luonnonmaiseman sekä kulttuuriympäristöjen hoitoa ja käyttöastetta. Lisäksi kehitetään ulkoilutapahtuma, jotka hyödyntävät ympärivuotista matkailua. Hankkeessa järjestetään vaellusretkiä Vihannin kylien kinttupolkuja pitkin ja polkujen varrella kyläyhdistykset esittelevät omaa kyläänsä. Lisäksi poluilla esitellään paikallista luontoa, historiaa ja henkilötarinoita, mutta myös muinaisia asuinalueita ja niiden tarinoita. Polut tarvitsevat kuitenkin kunnostamista sekä siltoja, laavuja ja erilaisia torneja. Lisäksi polut tarvitsevat opasteita. Tässä hankkeessa aktivoidaan kylien asukkaita kehitystyöhön sekä vahvistetaan yhteistyötä eri kylätoimijoiden välillä. Lisäksi vahvistetaan maaseutukulttuuria ja kaupunkilaisten sekä kyläläisten kohtaamisia ja kehitetään luonto- sekä kulttuurimatkailua.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

29567

Aloituspäivämäärä

26.05.2016

Loppumispäivämäärä

20.02.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.5 Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt