Hanke
Kehittämishanke - 28252

Kylät sydämellä

Vieremän kunta

01.11.2016 - 04.10.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kylät sydämellä -hankkeen päätavoitteena on kehittää uusia palvelutuotantomalleja, joiden kautta maaseudun kylille saadaan lisää palveluja ja toimintaa. Palvelutuotantomallien kehittäminen pohjautuu Iisalmen maaseutualueilla, Sonkajärvellä ja Vieremällä tehtyyn esiselvityshankkeeseen, jossa kartoitettiin maaseudun asukkaiden lähipalvelutarpeita sekä mahdollisia palveluntuottajia. Palvelutuotantomalleja kehitetään yhteistyössä kuntatoimijoiden, kylien, yritysten ja yhdistysten kanssa siten, että kylille saadaan esimerkiksi järjestettyä palvelupäiviä, jolloin kylätalolla on tarjolla useampia palveluita mm. hierojasta kyläkahvioon. Hankkeessa madalletaan kynnystä löytää ja tarjota lähipalveluita laatimalla sähköinen palveluportaali, josta niin alueen asukkaat, lomailijat kuin kauempanakin asuvat omaiset voivat etsiä itselleen tai omaiselleen tarvitsemaansa palvelua. Lisäksi hankkeessa tehdään Kiuruveden kylille esiselvitys kylien palvelutarpeista. Kylät sydämellä -hankkeessa parannetaan kylien yhteisöllisyyttä ja kylien välistä yhteistyötä maaseudun elinvoimaisuuden takaamiseksi järjestämällä mm. yhteisöllisiä työpajoja, kylien välisiä kyläiltamia sekä aktivoimalla kyliä yhteisiin hankintoihin. Elinvoimaa ja aktiivisuutta kylille lisätään innostamalla ja aktivoimalla niitä kyläläisiä ja yrittäjiä, jotka ovat esiselvityksessä ilmoittaneet kiinnostuksesta ryhtyä ohjaamaan vapaa-ajantoimintaa tai tarjoamaan lähipalveluita haja-asutusalueilla. Kylätiedottamista parannetaan kouluttamalla kyläläisistä kyläreporttereita hankkeessa aloitettavaan Kyläradio -ohjelmaan sekä laatimalla yhteinen tiedotepohja alueen kylille, jota he voivat käyttää omassa tiedotuksessa. Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja sen toteutusajankohta on 1.11.2016 - 31.10.2018. Hanketta hallinnoi Vieremän kunta ja siihen osallistuvat Iisalmen ja Kiuruveden kaupungit sekä Sonkajärven kunta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

28252

Aloituspäivämäärä

01.11.2016

Loppumispäivämäärä

04.10.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt