Hanke
Investointihanke - 294798

Kylätalo Lökölän tuvan peltikatteen uusiminen

Käkilahden kyläseura ry

- 30.10.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Käkilahden kyläseura ry uusii kesäkauden 2024 aikana kylätalo Lökölän tuvan kaksikerroksisen puolen huonokuntoisen peltikaton. Asennuksen tekee kattopalveluyritys, myös talkootöitä tehdään. Kylätalon käyttöikä pitenee, ja julkisivu siistiytyy entisestään jo toteutetun ulkoseinäremontin lisäksi. Tavoitteena on kylätalon käytön lisääminen, ja hankkeesta hyötyvät kyläseuran lisäksi alueen asukkaat ja muut käyttäjät.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

294798

Loppumispäivämäärä

30.10.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Pienhankkeena toteutettava investointi

Toimenpiteen tyyppi

Pienhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Pienhankkeena toteutettava investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt