Hanke
Investointihanke - 287219

Kylätalo Seuralan turvallisuus- ja laitehanke

Sorsakosken kyläyhdistys ry

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Sorsakosken kyläyhdistys ry on on hankkeen toteuttaja. Hankkeessa rakennetaan kylätalo Seuralan pihalle portaat, uusitaan Seuralan sähkö- ym. laitteita sekä parannetaan turvallisuutta ja käytettävyyttä. Yhdistys pyrkii pitämään Seuralan yhteisenä kylätalona kunnossa ja käyttökelpoisena kaikkiin tarpeellisiin toimintoihin, joihin sisältyy myös kyläturvallisuus. Laitteiden uusiminen edistää energiatehokkuutta sekä yhdistyksen mahdollisuuksia varainhankinnan tuottaviin toimiin. Talo säilyy kylää elävöittävänä, toiminnallisuutta lisäävänä paikkana sekä kulttuurisesti muistuttamassa yhteisön tavoitteista. Yhdistys voi tehokkaasti toimia varainhankinnan monipuolisissa toimissa. Ympäristö- ja ilmastoystävällisyys tulee sivutuloksena mukaan tulevaisuuden toteutumana. Seuralan kunnossapito on arvokkaan ympäristömme hoitamista ja samalla kyläläisten kiinnittämistä perinteisiin. Kohderyhmä ja hyödynsaajina ovat lopullisesti Sorsakosken kylän asukkaat ja yhteisöt, jotka käyttävät Seuralaa, esim. päiväkoti, kansalaisopisto ja seurakunta; ulkopuoliset vuokraajat, kyläyhdistyksen ja muiden yhdistysten aktiiviset jäsenet tai asiakkaat, jotka käyttävät Seuralaa toiminnassaan. Laitteiden uusimisen kohderyhmänä voidaan ajatella olevan yleisön eri tilaisuuksissa ja yhdistyksen talkoolaiset, jotka osallistuvat varainhankintatyöhön. Toteutusaika on vuosi 2024. Toteutusalue on kylätalo Seuralan tontti.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

287219

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Pienhankkeena toteutettava investointi

Toimenpiteen tyyppi

Pienhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Pienhankkeena toteutettava investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt