Hanke
Investointihanke - 288642

Kylätalo Veikkolan laajennus

Maironiemen V & U-seura Veikot r.y.

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Maironiemen V&U-seura Veikot Ry laajentaa kylätalo Veikkolaa, rakentamalla terassin. Edellisinä vuosina järjestetyissä tilaisuuksissa kaikki halukkaat eivät ole mahtuneet sisälle ja näin laajennus on tarpeellinen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

288642

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Pienhankkeena toteutettava investointi

Toimenpiteen tyyppi

Pienhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Pienhankkeena toteutettava investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt