Hanke
Valmisteluraha - 268043

Kylätalojen käytön tehostamisen valmisteluraha

Satafood Kehittämisyhdistys ry

- 24.03.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Satafood Kehittämisyhdistys ry ja SataKylät ry suunnittelevat Satakunnan kylätoimijoille kohdennettua päähanketta, jonka tarkoituksena on kylätalojen ja niiden kaltaisten toimitilojen käyttöasteen nosto sekä kiertotalouden ja energiatehokuuden parantaminen. Tarpeet näille toimille on havaittu Satafoodin Leader-toimintaryhmä Joutsenten Reitti ry:n alueella toteutetussa Kylien kestävät ekoteot -hankkeessa sekä SataKylien toiminnassa. Ylläpidon ja korjausten kustannusten noustessa kylätalojen kestävyys kohtaa yhä enemmän haasteita. Hyvinvointialue asettaa kylille uudenlaisia tarpeita, jotka yhteistyön onnistuessa luovat aivan uudenlaista toimintaa ja elinvoimaa kylille. Tulevassa päähankkeessa pyritään muodostamaan pilottien avulla esimerkillisiä, eri tarkoituksiin ja eri alueille soveltuvia kylätalojen kestävään kehittymiseen tähtääviä toimintamalleja. Hanketta toteutetaan 27.11.2023 – 31.3.2024 ja hyödynsaajina ovat kaikki maaseutualueiden asukkaat. Valmistelurahahanketta toteuttaa Satafood Kehittämisyhdistys ry yhdessä SataKylät ry:n kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

268043

Loppumispäivämäärä

24.03.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Maaseudun paikalliskeskukset

Toimenpide

Valmisteluraha

Alatoimenpide

Älykkäät kylät yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Älykäs kylä -valmisteluraha, 5 000 €

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt