Hanke
Kehittämishanke - 262068

Kyläväärtit

Leader Pohjoisin Lappi ry

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeella edistetään kylien suunnitelmallista, kestävää ja kahdeksan vuodenajat huomioivaa kehittämistä. Hankkeella tuetaan yhdistystoimintaa, innostetaan uusia toimijoita ja nuoria mukaan asuinalueiden kehittämistyöhön sekä kannustetaan etsimään ratkaisuja kylien elinmahdollisuuksien lisäämiseen, kuten palveluiden saatavuuteen, lasten ja nuorten palvelutarpeisiin, vähähiiliseen elämäntapaan ja ilmastonmuutoksen mukanaan tuomaan elinympäristön muutokseen. Hankkeessa nostetaan näkyviksi alueen erityisiä vahvuuksia ja pyritään näkemään ne uudenlaisena voimavarana, kyseenalaistetaan totuttuja toimintatapoja ja kokeillaan ja pilotoidaan uutta. Hankkeeseen palkattavat kyläväärtit keskittyvät omien kyläalueiden kehittämistyöhön ja valmistelevat Älykäs kylä strategiahankkeita paikallisten asukkaiden ja muiden toimijoiden tarpeista. Väärtit tekevät keskenään yhteistyötä ja etsivät risteäviä polkuja uudenlaisten ratkaisujen löytymiseksi. Hankkeessa järjestetään kylätilaisuuksia ja kaikille yhteisiä etäyhteyksin toteutettavia, mm. järjestöosaamista tukevia lyhytkoulutuksia, tutustumismatkoja sekä tiedotetaan aktiivisesti Älykäskylä -teemasta. Kyläväärtit auttavat paikallisia yhteisöjä kehittämistyössä ja eri rahoitusten hakemisessa. Hanke toteutetaan Leader Pohjoisin Lappi ry:n alueella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

262068

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt