Hanke
Kehittämishanke - 269955

Kylhiin uutta virtaa

Outokaira tuottamhan ry

- 30.12.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kylhiin uutta virtaa-hanke innostaa Outokairan alueen kyliä uudenlaiseen tulevaisuuteen. Hankkeessa autetaan kyliä miettimään löytämään omat vahvuutensa ja miettimään, mitä uutta niiden pohjalta voisi lähteä ideoimaan ja toteuttamaan perinteisten investointihankkeiden lisäksi. Hankkeessa tuetaan kylien kehittämistä tarjoamalla kehittämistarjottimella apua mm. kyläviestintää ja -markkinointiin, erilaisten suunnitelmien tekoon, nuorten osallistamiseen, kylämatkailun edistämiseen jne. Kehitettävät teemat nousevat esille kylien tarpeista. Hankkeen tavoitteena on saada uusia ihmisiä ja järjestöjä osallistumaan kylien kehittämiseen. Erityisenä kohderyhmänä ovat nuoret, alle 40-vuotiaat kyläläiset, sekä paluumuuttajat ja sesonkiasukkaat, joita halutaan sitouttaa kylän toimintaan ja tulevaisuuteen. Kylhiin uutta virtaa-hankkeen myötä Outokairan alueen veto- ja pitovoimaisuus kasvaa, kylien viihtyvyys ja palveluntarjonta paranevat sekä kylissä koetaan entistä enemmän yhteisöllisyyttä. Hankkeessa mukana olevat kylät saavat uudenlaista intoa omaan toimintaansa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

269955

Loppumispäivämäärä

30.12.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt