Hanke
- 27409

Kylien investoinnit hyvinvointiin ja terveyteen

Peräpohjolan Leader ry

30.09.2015 - 30.12.2017

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hyvinvoiva ympäristö ja asukkaat on yksi Peräpohjolan Leaderin paikallisen kehittämisstrategian painopisteistä, jonka tavoitteena on edistää asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Investoinnit kylien yhteisiin liikuntavälineisiin parantavat kylän viihtyisyyttä ja edistää asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Kylä voi houkutella uusia asukkaita tai mökkiläisiä, jos sieltä löytyy hyviä harrastusmahdollisuuksia. Lähellä kotipaikkaa sijaitsevat liikuntamahdollisuudet vähentävät tarvetta käyttää omaa autoa tai kuljettaa lapsia ja nuoria muualle liikuntaharrastusten pariin. Kylille voi myös syntyä uutta ohjattua liikuntatoimintaa esimerkiksi seurojen tai kansalaisopiston toimesta, jos sieltä löytyvät sopivat varusteet. Kyseessä on Peräpohjolan Leader ry:n hallinnoima teemahanke, jonka toimenpiteiden toteutuksesta vastaavat yhdistykset ja järjestöt. Hanke toteutetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

27409

Aloituspäivämäärä

30.09.2015

Loppumispäivämäärä

30.12.2017

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Alatoimenpide

7.0 Koordinointiosa 7 toimenpide

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointiosa 7 toimenpide

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt