Hanke
Kehittämishanke - 18999

Kylien turvallinen ja toimiva arki ¿ Trygga och aktiva byar

Kehittämisyhdistys SILMU ry, Utvecklingsförening SILMU rf

17.12.2015 - 18.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kylän turvallisuudesta tehdään kartoitus esim. turvallisuuskävelyillä ja kyselyillä. Hankkeeseen osallistuvat kylät laativat 30 kyläkohtaista turvallisuussuunnitelmaa joko osana olemassa olevaa tai päivitettävää kyläsuunnitelmaa tai sitten erillisenä suunnitelmana. Tavoitteena on yksinkertainen ja helposti päivitettävä suunnitelma (Turvallisuuden vuosikello). Suunnitelmia voi työstää yhteisissä työpajoissa. Suunnitelmaluonnoksia esitellään kyläkohtaisissa tapaamisissa. Kunnan virkamiehillä, poliisilla ja pelastuslaitoksella on mahdollisuus kommentoida suunnitelmia. Hankkeen aikana nimetään kylille turvallisuuden yhdyshenkilö joka tiedottaa esim. koulutuksista ja turvallisuustyön etenemisestä ja toimii jatkossa yhteyshenkilönä kuntaan sekä huolehtii turvallisuussuunnitelman päivittämisestä ja toteuttamisesta yhdessä kyläläisten kanssa. Hankkeen aikana järjestetään turvallisuus- ja hyvinvointikoulutusta yhteistyössä esim. SPR:n, Vapepan (Vapaaehtoinen pelastuspalvelu), SPEK:n (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö) ja pelastustoimen kanssa. SILMU-kylät kyläportaaliin tehdään kyläturvallisuudesta tiedottava sivu sekä kylien sivuille turvallisuuskortit. Kylien kotisivujen ylläpitäjille/turvallisuuden yhdyshenkilöille järjestetään koulutusta turvallisuuskorttien teossa ja päivittämisessä sekä tiedottamisessa. SILMU-kylät ja alueen kylät tiedottavat ahkerasti hankkeesta ja levittävät informaatiota hyvistä käytännöistä kylien turvallisuutta koskevissa asioissa. Tiedottamisessa ja markkinoinnissa käytetään mm. sosiaalista mediaa sekä painettuja tiedotteita/flyereita. Hanke on EU-osarhoitteinen ja sille on hettu Leader-rahoitusta Maaseutuohjelmasta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

18999

Aloituspäivämäärä

17.12.2015

Loppumispäivämäärä

18.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt