Hanke
Kehittämishanke - 8765

Kylille

Kehittämisyhdistys Liiveri ry

01.06.2015 - 31.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on kylien yhteisöllisyyden, palveluiden kehittämisen ja viestintäosaamisen vahvistaminen. Edistetään kumppanikyläverkostojen sekä kylien ja kuntien neuvottelufoorumien muodostumista. Kehitetään kylätestejä, joiden avulla kylät pystyvät löytämään omat vahvuutensa ja kehittämistarpeensa. Edistetään kylien ja yhdistysten roolia turvallisuustoimijoina. Etsitään erilaisia palvelumalleja kylille ja edistetään eri verkostojen luomista sekä kylätalojen käyttöä monipalvelupisteinä. Edistetään toimia nuorten saamiseksi kylätoimintaan sekä heidän palkkaamisekseen kesätöihin kyläyhdistyksiin. Tehdään yhteisiä esitteitä, tiedotetaan ja neuvotaan erilaisista rahoitusmahdollisuuksista ja hyvistä käytännöistä. Kannustetaan kyliä ja muita yhdistystoimijoita tiedottamisessa ja markkinoinnissa. Aktivoidaan kyliä hyödyntämään valtakunnalliset teemapäivät ja tuetaan niiden paikallista toteutusta. Hanketta toteutetaan kaikissa Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmissä. Hanke saa rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

8765

Aloituspäivämäärä

01.06.2015

Loppumispäivämäärä

31.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt