Hanke
Investointihanke - 288929

kylmälaite

Kuusijoen Metsästäjät ry

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kuusijoen Metsästäjät ry on Jämijärvellä Kuusijoen kylässä toimiva metsästysseura. Metsästysseuramme on Kuusijoen kylän ainoa aktiivinen toimija. Rakensimme 2021 osoitteeseen Lehtimäentie 145 uuden ajanmukaisen lihankäsittelytilan, samalla monitoimitilan / lahtivajan, jossa järjestetään Kuusijoen kylän muutakin yhteisöllistä toimintaa. Hanke sai alkunsa Laatua lahtivajoihin Satakunnassa -hankkeesta, joka oli Pyhäjärvi-instituutin ja Suomen Riistakeskuksen yhteishanke. Tätä hanketta rahoitettiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Varsinaiseen rakennushankkeeseemme emme saaneet tukea hakemuksesta huolimatta. Lihankäsittelytilamme on siis rakennettu Pyhäjärvi- hankkeen innoittamana ja osin opastuksella mutta täysin omin rahoin. Alkuperäisen suunnitelman loppuun saattamiseksi tulisi lahtivaja saada hyväksyttyä elintarvikehuoneistoksi. Jotta elintarvikehuoneiston vaatimukset saavutetaan, lahtivajamme tarvitsee vielä kylmäkoneen, jonka hankintaan haemme avustusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

288929

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Pienhankkeena toteutettava investointi

Toimenpiteen tyyppi

Pienhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Pienhankkeena toteutettava investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt