Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 249533

Kymppi – Kalatalouden ympäristöohjelma

Luonnonvarakeskus

06.06.2023 - 29.06.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

KYMPPI - Kalatalouden ympäristöohjelma keskittyy parantamaan kalavarojen elinvoimaisuutta, tuottoa ja kestävää hyödyntämistä sekä tukemaan kalavarojen luontaisen lisääntymisen edellytyksiä. KYMPPI-ohjelman viisi tavoitetta ja niiden saavuttavaksi valitut toimenpiteet tukevat sekä Kotimaisen kalan edistämisohjelmaa että Suomen Natura 2000 -verkoston ja kytkeytyvyyden priorisoitua toimintaohjelmaa (Prioritised Action Framework, PAF). Tavoitteet on tunnistettu osittain vuosina 2017–2023 toimineen aikaisemman Kalatalouden ympäristöohjelman perusteella, mutta osittain mukana on myös kokonaan uusia teemoja. Tavoitteet ovat: Kalojen monipuoliset elinympäristöt, Tulosperusteisten rahoitusmallien pilotointi, Suomenlahden siikatuotannon elvyttäminen, Vaelluskalojen ennallistamismenetelmien kehittäminen ja Kestävän kalastuksen tukeminen. Tavoitteisiin päästäksemme ohjelmassa toteutetaan useita toimenpiteitä liittyen esimerkiksi kunnostusosaamisen varmistamiseen, ankeriaan ylisiirtoihin, tulosperusteisuuden käytännön toteutuksiin, Kymijoen siikatuotannon elvyttämiseen, elinkykyisten lohi- ja taimenpoikasistukkaiden tuotantoon sekä rannikkolajien indikaattorityöhön. Ympäristöohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain ohjausryhmän ohjauksessa, joten niitä tai uusia partnereita voi tulla lisää tai poistua ohjelman edetessä. Kympin viestintää ja vuorovaikutusta tehdään yhteistyössä muun muassa kansallisen kalatalousverkoston kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

249533

Aloituspäivämäärä

06.06.2023

Loppumispäivämäärä

29.06.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.6 Vesiympäristön biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelun ja ennallistamisen edistäminen

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen kehittäminen ja investoinnit sekä ympäristötoimet

Toimenpiteen tarkenne

Ympäristön ja kalavarojen tutkimus- ja kehittämishankkeet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt