Hanke
Kehittämishanke - 109832

Kynttilät esiin vakan alta

Reisjärven kunta

31.05.2020 - 14.06.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Reisjärvellä on maantieteellinen sijainti sivussa valtareiteistä sekä kaukaiset etäisyydet kasvukeskuksiin. Tosiasioita ovat väestön voimakas vähentyminen ja ikääntyminen. Vaarana on kiihtyvä negatiivinen kierre, joka johtaa kuntalaisten toiminnallisuuden ja hyvinvoinnin hiipumiseen. Positiivista Reisjärvellä on aktiivinen ja työhaluinen väestö sekä kehittyvät yritykset. Myönteistä on myös lukumääräisesti runsas järjestö-, seura- ja yhdistysrakenne. Näistä lähtökohdista on saatava hyötykäyttöön kaikki mahdolliset resurssit - ihmiset ja erilaiset organisaatiot - ja otettava oppia toimivista konsepteista. Rekisteröityjä yhdistyksiä Reisjärvellä on 78 kpl. Yhdistysten toiminta vähenee ja hiipuu. Organisaatioiden toiminta on harvojen aktiivisten henkilöiden vastuulla ja useissa tapauksissa he ovat mukana useammassa organisaatiossa. Toinen ongelma on osaamisen puute hankerahoituksen löytymisessä, hakemisessa sekä hallinnoinnissa. Yhdistykset tarvitsevat tuekseen arvioijaa, aktivoijaa ja kannustajaa. Yhdistykset tarvitsevat ohjausta kipukohtien tunnistamiseen, tiedonhankintaan ja toimijoiden yhdistämiseen toisiaan tukevaksi verkostoksi. Kynttilät esiin vakan alta -hanke keskittyy yhdistystoiminnan haasteisiin ja kehittämistarpeisiin. Hanke keskittyy tukemaan, kehittämään ja rakentamaan pysyviä yhteistyömalleja Reisjärven järjestö-, seura- ja yhdistyskentässä. Yhdistysorganisaatioilla on merkittävä rooli kunnan asukkaiden aktivoimisessa ja osallistamisessa, kylien elinvoimaisuuden edistämisessä sekä yleisessä viihtyvyydessä. Hankkeen kehittämistoimenpiteillä tuetaan kolmannen sektorin toimintaa. Innostetaan toimijoita ja yhdistyksiä aktiiviseen toiminnan suunnitteluun ja järjestämiseen. Tavoitteena on lisätä eri toimijoiden yhteistyötä, tehdä hankemaailmaa tutuksi yhteisöille sekä aktivoida kaikenikäiset kuntalaiset osallistumaan toimintaan kartoittamalla heidän tarpeitansa, toiveita ja kykyjä. Lisääntyvä toiminnallisuus heijastuu kaikkien kuntalaisten arkiympäristöön.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

109832

Aloituspäivämäärä

31.05.2020

Loppumispäivämäärä

14.06.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt