Hanke
Kehittämishanke - 275404

Kyrönmaan Maaseudun HybridiEnergia

Thermopolis Oy

- 27.02.2027

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kyrönmaan Maaseudun HybridiEnergia -hanke on Thermopolis Oy:n ja Suomen metsäkeskuksen läntisen palvelualueen yhteinen kehittämishanke (1.3.2024 - 28.2.2027), jonka päätoimialueena on Kyrönmaan alue Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Hankkeen tavoitteisiin kuuluu alueen energiantuotannon monipuolistaminen ja energiaomavaraisuuden lisääminen kansainvälisen ilmastoyhteistyön avulla. Hankkeen aktivointitoimenpiteillä pyritään pääsemään irti fossiilienergiasta rakentamalla alueellisia uusiutuvan energian toimintamalleja. Aktivointitoimet tukevat aluetaloutta, työllisyyttä, elinvoimaa, yritystaloutta sekä alan innovaatiota. Lisäksi hanke pyrkii demonstraation avulla löytämään peltoenergialle ja viljankuivauksen sivujakeille taloudellisesti kestävää jälkikäyttöä. Hanke koordinoi kansainvälistä ilmastoyhteistyötä Suomen ja Viron välillä. Hankkeen ensisijaisiin kohderyhmiin ja hyödynsaajiin kuuluvat maa- ja metsätalouden harjoittajat, pk-yritykset, kunnat, muut metsäenergia-alan toimijat, oppilaitokset, neuvontajärjestöt sekä viime kädessä yksittäiset kansalaiset Suomessa ja Virossa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

275404

Loppumispäivämäärä

27.02.2027

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Ilmastoyhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Kansainvälinen

Kohdealue

SO4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt