Hanke
Kehittämishanke - 128299

LAATUA OMAVALVONNALLA JA TYÖHYVINVOINNILLA

Rajatek Oy

14.04.2020 - 29.03.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

LAATUA OMAVALVONNALLA JA TYÖHYVINVOINNILLA- hankkeessa lisätään SOTE:n mikro- pientenyritysten osaamista soten omavalvonnan ja laadunhallinnan sekä työhyvinvoinnin alueilla. Yritysten kilpailukyky, näkyvyys ja verkostoituminen (muut toimijat ja sidosryhmät) lisääntyvät sekä toiminta tehostuu. Omavalvonta antaa yritykselle valmiuden itse aktiivisesti seurata oman toiminnan vaatimusten (lain säädäntö, muut velvoitteet sote toimijoille) mukaisuutta ja kehittää itsenäisesti toimintojaan. Systemaattinen laadun dokumentointi jäntevöittää ja tehostaa toimintaa ja ohjaa keskittymään olennaiseen. Työhyvinvoinnin kehittäminen on ehdoton edellytys sote-alalla, jossa työvoiman saatavuus ja työssä jaksaminen ovat keskeisiä haasteita. Hankkeen tavoitteena on lisätä ja varmistaa Soten mikro- ja pienyritysten valmius toimia muuttuvassa haasteellisessa Sote-kentässä. Hankkeen yhteinen koulutus on omavalvonnan kehittäminen omassa toiminnassa. Yrityskohtaiset valmennukset: Yhdelle yrityksille saadaan valmiiksi Valviran ohjeistama omavalvontasuunnitelma, tietosuojan ja tietoturvan omavalvontasuunnitelma sekä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset tietoturva asiakirjat ja käytänteet. Laadunhallinnan osalta hankkeessa mukana oleville yrityksille saadaan dokumentoitua keskeiset laadun hallinnan dokumentit ja käytännöt (hyödyntäen omavalvontasuunnitelmaa). Yrityksiä sparrataan valmentajan tuella kehittämään toimintaa esimerkiksi seuraavilla alueilla johtamiskäytänteet, asiakirjojen hallinta, riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen, omien prosessien tunnistaminen ja kuvaaminen, palautteiden hyödyntäminen ja voimavarojen kuten henkilöstön kehittäminen ja vaikuttavuuden kuvaaminen. Hankkeessa mukana olevan yhden yrityksen työhyvinvointia ja työssä jaksamista tuetaan kinestetiikan osaamisen kehittämisellä. Tämä lisää yrittäjän ja henkilöstön työhyvinvointia sekä työssä jaksamista ja tähtää työurien pidentymiseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

128299

Aloituspäivämäärä

14.04.2020

Loppumispäivämäärä

29.03.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus, joka kohdistuu rajatulle määrälle muita yrityksiä kuin maa- ja metsätalousyrityksiä (yritysryhmähanke 75 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt