Hanke
Kehittämishanke - 34371

Laatukauran tuotanto ja siitä syntyvän kasvimassan hyötykäyttö termomekanisen prosessin avulla

Luonnonvarakeskus

31.12.2016 - 12.08.2021

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa parannetaan kauranviljelyn kustannustehokkuutta, kauraraaka-aineen laatua ja kehitetään uusia viljelijä- ja asiakassuuntautuneita menettelytapoja. Kauran tuotannon vaikeus on, että kuorellisen kauran tuotannossa saadaan vain 2,5 tonnia elintarvikekelpoista kauraa 8 tonnista kasvi- ja jyvämassaa. Lisäksi pellolle talveksi yleisesti jäävä olki toimii hyvänä kasvualustana homeille, jotka voivat tuottaa kauraan homemyrkkyjä. Hankkeessa selvitetään, voimmeko kannattavasti jakaa pelloilta kerättävän oljen ja kauran käsittelyn sivutuotteet hitaasti ja nopeasti hajoavaksi jakeeksi tunnetulla termomekaanisella prosessilla. Koska pelloissa on nykyisin vähän orgaanista ainesta, hitaasti hajoava kaurajae kierrätetään takaisin peltoon. Tähän jakeeseen sekoitetaan myös muita aineita kuten esimerkiksi puutuhkaa ja kalkkia. Kokeilemme lisäksi nopeasti hajoavan kasvimassajakeen käyttöä rehuna. Hankkeessa lasketaan ja suunnitellaan, millaisella laitteistolla termomekaaninen prosessi voidaan toteuttaa paikallisella tasolla. Tällä hankeasetelmalla, viljelijöiden, tutkimus-ja neuvontaorganisaatioiden sekä pk-yritysten ¿ myös ulkomaisen pk-yrityksen - yhteistoiminnalla etsitään aktiivisesti uusia innovatiivisia kauraratkaisuja.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

34371

Aloituspäivämäärä

31.12.2016

Loppumispäivämäärä

12.08.2021

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.1 Maaseudun innovaatioryhmät, EIP

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun innovaatioryhmät, EIP

Hankeluonne

Maaseudun innovaatioryhmä (EIP)

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt