Hanke
Investointihanke - 285180

laavuhanke

Länsi-Rantasalmen Erä ry

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on nykyisen kodan ja alueen viihtyvyyden, käytettävyyden ja laadun parantaminen esim. wc on käytännössä puuttunut kokonaan tai ollut epäkäytännöllinen. Kota on ollut vapaasti kaikkien käytössä. Rakennetaan laavu/nuotiokatos, se tehdään sellaiseksi että myös liikuntarajoitteiset pystyvät sitä hyödyntämään, samoin rakennetaan uusi wc / liiteri, joka soveltuu liikuntarajoitteisille. Kotaa entisöidään sen verran, että lattia hiotaan kuntoon.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

285180

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt