Hanke
Investointihanke - 263082

Ladun Maja 2080

Jyväskylän Latu ry

- 30.12.2027

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Jyväskylän Latu ry:n omistama Ladun Maja Jyväskylän Taka-Keljossa Kolmisoppisen rannalla peruskorjataan vastaamaan nykyisiä vaatimuksia rakennustekniikan, tehokkaan energian käytön ja ekologisuuden kuin myös keittiötilojen toimivuuden ja hygieniamääräysten suhteen. Myös Majan asiakastilojen toimivuutta ja viihtyvyyttä parannetaan niin majakahvion asiakkaiden kuin monien erilaisten Majan käyttäjien ja yhdistyksen omien tarpeiden mukaisesti. Maja on edellisen kerran remontoitu 55 vuotta sitten. Tavoitteena on, että kunnostettu ja uudistettu Maja palvelee Ladun Majan ulkoilualueella myös tulevina vuosikymmeninä. Peruskorjaus toteutetaan pääosin kokonaisurakkana syksyllä 2024 syys -marraskuiden aikana hiihtokauden ulkopuolella, jolloin Maja on mahdollisimman lyhyen ajan poissa käytöstä. Kokonaisurakka sisältää kaikki remontointityöt, lukuun ottamatta talkootyöt, suunnittelu- ja rakennusvalvontyöt sekä sähköliittymän vaihto. Hanke rahoitetaan osin JyväsRiihen hankerahoituksen ja osin omarahoituksen sekä soveltuvilta osin yhdistyksen omana talkootyönä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

263082

Loppumispäivämäärä

30.12.2027

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupungin kehysalue

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt