Hanke
Kehittämishanke - 23287

Lähdetään Liikkeelle!

Pomarkun kunta

31.03.2016 - 01.03.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Lähdetään liikkeelle! hanke toimii hyvin tiiviissä yhteistyössä pomarkkulaisten urheiluseurojen, seurakunnan, yritysten, seudun oppilaitosten, PoSa:n, KELA:n Prizztechin sekä kunnan hallintokuntien kanssa. Hankkeen perusajatuksena on kannustaa työttömiä osallistumaan täysipainoisesti ja tasavertaisena kunnan toimintaan. Lähdetään liikkeelle hankkeessa Pomarkussa järjestettävät liikuntapalvelut tarjotaan maksuttomina paikkakuntalaisille työttömille ja he pääsevät aktiivisesti mukaan uutta luovaan toimintaan; osallisuus lisääntyy. Samalla he sitoutuvat osallistumaan kunnassa järjestettävään aktiiviseen ohjaukseen, jonka tarkoituksena on poluttaa heitä pois työttömyydestä yksilöidyn suunnitelman mukaisesti. Kunnassa käynnissä oleva Yhteisöllinen Pomarkku hanke teki kyselyn kaikille kuntalaisille toivotuista muutoksista ja suunnitelmista kunnan elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Suurimmaksi kehityskohteeksi kuntalaiset nostivat työttömyyden hoidon. Hankkeessa työttömät pääsevät osallistumaan hyvinvointia tukevaan osallistavaan toimintaan: osallistumaan itse erilaisiin liikunta-aktiviteetteihin, ylläpitämään urheiluvälineiden välinevuokraamoa, hoitamaan monitoimihallin infopistettä ja osallistumaan kaikkeen urheiluun liittyvään toimintaan matalan kynnyksen työtoiminnassa. Työttömät voivat osallitua myös valmennus- tai muihin seuratoiminnan tarjoamiin tehtäviin. Pidemmällä tähtäimellä on tarkoitus löytää heille uusia urapolkuja. Pomarkun kunnassa on kolmisen vuotta toiminut ns. seinätön työpaja, joka sai alkunsa pitkäaikaistyöttömille suunnatusta Kuntakokeilu hankkeesta. Pomarkussa niin kunnan virkamiehet kuin kuntalaisetkin ovat omaksumassa uuden tavan toimia työttömyyden hoidossa. Lähdetään liikkeelle! hanke kehittää toimintaa edelleen yhteisöllistävämpään ja tasavertaisempaan suuntaan - työllisyyden hoidon toimet koskevat kaikkia pomarkkulaisia työttömiä työttömyyden kestosta riippumatta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

23287

Aloituspäivämäärä

31.03.2016

Loppumispäivämäärä

01.03.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt