Hanke
Kehittämishanke - 274387

Lähiluonnon ihmeitä Etelä-Hämeessä

Vanajavesisäätiö sr

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Lähiluonnon ihmeitä Etelä-Hämeessä –hanke tarjoaa Riihimäen, Lopen ja Hausjärven päiväkodeille laadukasta ympäristökasvatustoimintaa, jossa on otettu huomioon kuntien varhaiskasvatussuunnitelmat sekä Hämeen luonnon erityispiirteet. Monipuoliset ja elämykselliset luontokokemukset vahvistavat ympäristövastuullisuutta ja näin edistävät vesienhoitoa sekä siihen liittyvien tietojen ja taitojen välitystä tuleville sukupolville. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan yhteensä 23 kpl eri teemaisia luontotuokioita päiväkotien lähiympäristöissä ja kootaan niiden pohjalta kiertävät näyttelyt paikalliskirjastoihin. Lisäksi jaetaan tietoa erilaisista ympäristökasvatusmateriaaleista päiväkodeissa myöhemmin hyödynnettäväksi. Hankkeen toteuttajia ovat Vanajavesikeskus ja Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK). Hankkeen kokonaiskulut ovat 33 860 €. Rahoituksesta vastaa EMO ry (80 %) sekä Vanajavesisäätiö sr ja HAMK (20 %). Hanke toteutetaan ajalla 1.8.2024-31.12.2025.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

274387

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Ympäristö- ja ilmastotiedonvälityshanke

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt