Hanke
Kehittämishanke - 168455

Lähiluontokohteiden aluetiedon saavutettavuuden, saatavuuden ja seurannan edistämishanke (kehittäminen)

Kuhankuonon retkeilyreitistö- ja virkistysalueyhdistys ry

20.06.2022 - 17.08.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on saattaa tieto Kuhankuonon retkeilyreitistön eri reittikokonaisuuksista ja palveluista paremmin ulkoilijoiden, retkeilijöiden ja paikallisten alueella toimivien palveluntuottajien käyttöön. Tavoite on se, että ulkoilijat löytävät monipuolista tietoa kaikista reittikokonaisuuksista, palvelun tuottajat voivat mainostaa tarjontaansa sekä tulevia tapahtumia siten, että nämä kaikki tiedot ovat keskitetysti kaikkien saatavilla. Hankkeessa toteutetaan palvelualusta, josta tieto löytyy keskitetysti. Reitistökuvauksissa kuvataan eri kohteiden ”parhaat palat”, reitin kuvaus ja siellä olevat rakenteet sekä saavutettavuus. Tapahtumakalenterista ja palveluntarjoajien kuvauksista luodaan alusta, jonka kautta paikalliset toimijat voivat nykyistä helpommin mainostaa toimintojaan sekä saavuttavat yhdistyksen viestintäkanavien kautta laajan yleisön; ja toisaalta retkeilijät löytävät yhdestä ”luukusta” kaikki tapahtumat. Yhtenä keskeisenä toimenpiteenä on paikallisten toimijoiden koulutus, sitouttaminen ja aktivointi tapahtumakalenterin käyttöön sekä palveluntarjoajien kuvausten tekemiseen. Erillisellä investointihankkeella toteutettavan seurantalaitteiden hankinnan avulla pystytään tuottamaan mittauksiin perustuvaa kävijätietodataa eri tahoille. Keskeisiä datan hyödyntäjiä ovat palveluntarjoajat, jotka saavat tiedot reitinosilla mitatuista kävijämääristä ja siten määrän potentiaalisista asiakkaista. Toisena hyödyntäjänä ovat kunnat, jotka voivat käyttää kävijädataa terveys- ja hyvinvointipalveluiden seurannan ja edistämisen tukena. Pitkän tähtäimen tavoitteena ja ideana on, että Kuhankuonon reitistöllä kävijäpaine jakaantuu tasaisesti eri reiteille, kävijät löytävät uusia hienoja luontokokemuksen paikkoja ja siten luontoon kohdistuu vähemmän painetta yksittäisillä, nyt ruuhkaisilla reitin osilla. Toisaalta alueen palveluntarjoajat eli yrittäjät löytävät uusia asiakkaita ja pystyvät tuottamaan eri toimintoja nokipannukahveista välinevuokraamiseen alueella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

168455

Aloituspäivämäärä

20.06.2022

Loppumispäivämäärä

17.08.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt