Hanke
Investointihanke - 260454

Lahtikylmiön teko

Isojoen Metsästysseura ry

- 30.08.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeella toteutetaan nylkysuuliin nykyaikainen ja energiatehokas kylmiö, jotta lihat saadaan nopeasti kylmään ja pystytään niitä säilyttämään asianmukaisissa tiloissa. Hanke toteutetaan omana työnä, sekä laitteistot hankitaan toimittajilta asennuksineen. Varsinaiset rakentamisen työt hoidetaan omana työnä. Nylkysuuli saadaan investoinnin avulla rekisteröityä elintarvikehuoneistoksi. Kylmätilat rakennetaan olemassaolevaan nylkysuuliin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

260454

Loppumispäivämäärä

30.08.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt