Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 94469

Lahtisuulin rakentaminen

Kovesjoen Erämiehet r.y.

25.03.2019 - 10.12.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

- Lahtisuulin rakentaminen seuralle lähinnä hirvien ja peurojen käsittelyä kaadon jälkeen. Tällä hetkellä esim hirvenmetsästyksessä noin 30 metsästäjän ryhmä on jaettu seitsemään lihanjakoryhmään, joka kukin käsittelee ruhot eri paikoissa. Hirviä kaadettu viime vuosina noin 30 ja peuroja viime metsästyskaudella 33. - Toimittu vuodesta 1995 SRVA-toiminnassa (Suurriistavirka-apu). Metsästysmaita halkova valtatie 23 aiheuttaa erityisen paljon tehtäviä. SRVA-tehtäviä ollut eniten Parkanon-Karvian Riistanhoitoyhdistyksen alueella. Kolarissa tai muuten vioittuneet eläimet saadaan aktiivisen metsästäjäkunnan voimin tehokkaasti lopetettua ja eläimen kärsimykset päättymään. Jotta nämä saataisiin tehokkaasti hyötykäyttöön tulisi alueella olla riittävä määrä kylmäsäilytystiloja, joissa käsittely voidaan suorittaa asianmukaisesti - Lahtivaja voisi toimia koulutuspaikkana lihan käsittelyssä; Metsästäjäliiton, Riistanhoitoyhdistyksen ja oman seuran. - Seuran tehtävänä on pitää toiminta-alueensa hirvieläinmäärät tasapainossa, ettei liiallinen kanta haittaa ma- ja metsätaloutta. Uudella lahtivajalla varmistetaan seuratoiminnan jatkuminen ja samalla maanomistajiin päin uskottavuutta. Seuran alueella 5 isohkoa karjataloutta, joissa tulee hetkittäin hätäteurastuksen tarve, jota uusi lahtivaja voisi tarvittaessa auttaa. - Seuratoiminnan jatkuvuuden kannalta erittäin tärkeänä asiana on nuorten saaminen toimintaan mukaan. Heille lihankäsittelytietojen ja -taitojen siirtäminen yhtenäisessä tilassa toimisi erinomaisesti. -Kovesjoen Erämiehet on saanut kunnian tehdä seutukuntaa tunnetuksi toimimalla jahti-isäntänä vuosina 1999, 2016 ja 2017 Parkanon kaupungin järjestämässä Elinvoimajahdissa. Jahtiin on osallistunut kaupungin keskeisiä yhteistyö- ja sidosryhmien edustajia (Pirkanmaan liitto, Ely-keskus, valtion viranomaisia ja päättäjiä). Seura on toiminut jahdin vetäjänä seuran metsästysalueilla. Jatkossa voisi jahtia laajentaa myös kaadon jälkeen tehtävään lahtikäsittelyyn.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

94469

Aloituspäivämäärä

25.03.2019

Loppumispäivämäärä

10.12.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.5 Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt