Hanke
Kehittämishanke - 36973

Laipanmaan reittien kehittämishanke

Pälkäneen kunta

01.04.2017 - 12.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Laipanmaan erämaa-alue sijaitsee sekä Pälkäneen että Kangasalan kuntien alueella. Se on Etelä-Suomen suurin yksittäinen metsäalue. Alueella on paljon talousmetsää, mutta myös paljon retkeilijöiden näkökulmasta mielenkiintoisia reittejä ja polkuja. Alueen matkailullinen hyödyntäminen on puutteellista. Kartoissa tai muissa tietolähteissä ei ole minkäänlaista linkitystä oheispalveluihin tai muihin lähistön merkittäviin kohteisiin. Sekä Pälkäneen että Kangasalan kunnat pitävät sisällään monia mielenkiintoisia matkailukohteita, mutta näiden yhteys Laipanmaasta olevaan aineistoon on olematonta. Myöskään lähiseudun asukkaille Laipanmaa ei ole välttämättä kovin tunnettu kohde. Retkeilyn ja metsässä liikkumisen hyöty on tutkitusti suuri terveydellisistä näkökulmista ajateltuna, joten lähellä sijaitsevan retkeilykohteen tunnetuksi tekeminen ja helppo saavutettavuus opasteita ja alueesta olevaa materiaalia kohentamalla on tärkeää paikallisten asukkaiden kannalta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

36973

Aloituspäivämäärä

01.04.2017

Loppumispäivämäärä

12.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt