Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 237278

Lajittelupöydän hankinta

Johtela Eerik Kristian

05.04.2023 - 20.02.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankitaan saaliin lajittelun mahdollistava pöytä alukseen. Sekasaaliin tehokas lajittelu mahdollistaa kaikken saaliin osien hyödyntämisen. Ilman lajittelua sekasaalis käsitellään tai ainakin myydään rehuna.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

237278

Aloituspäivämäärä

05.04.2023

Loppumispäivämäärä

20.02.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.1 Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävän kalastustoiminnan vahvistaminen

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen kehittäminen ja investoinnit sekä ympäristötoimet

Toimenpiteen tarkenne

Kalastuksen investoinnit, pois lukien moottorinvaihdot, pyydysten valikoivuus ja suojaaminen sekä eläinten hyvinvointi

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt