Hanke
Kehittämishanke - 101923

Lammastalouden tuotannontekijät (LaTu)

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

01.10.2019 - 04.08.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Koulutushankkeen päätavoitteena on hankealueen lammastalouden tuotannon ja tehokkuuden kehittäminen kilpailukykyä edistävästi ja hankealueen lampureiden osaamisen kehittäminen liikkeenjohtamisen, lampaiden hyvinvoinnin, tuotantotoiminnan ja teknologian osalta sekä lampureiden oman hyvinvoinnin tukeminen. Tavoitteena on koulutuksen avulla konkreettisesti ja käytännössä kehittää ja edistää alueen lampureiden osaamista, liiketoimintaa ja yhteistyötä ja koulutuksen kautta vaikuttaa tuotettavan lihan laatuun ja lammastilojen talouteen sekä antaa yrittäjille valmiuksia kyseenalaistaa nykyiset käytäntönsä ja saada valmiutta muuttaa niitä tilallaan taloudellisempaan ja tuottavampaan suuntaan, ympäristö ja eläimet huomioiden. Hankkeen konkreettiset toimenpiteet ovat erilaisia koulutuksia, opintomatkoja ja tilatutustumisia, jotka sopivat kohderyhmän tarpeisiin toiminnan kehittämisessä ja yritystoiminnan edistämisessä. Tietoa jaetaan sekä pienryhmissä että koulutuspäivissä. Hankkeen toimenpiteet jakaantuvat kuuteen koulutusteemaan, joista pääteemoja ovat lampaiden ruokinta, peltoviljely sekä talous ja markkinointi. Muita koulutusteemoja ovat lampaan hyvinvointi, jalostus, sekä muut lammastalouden tuotteet, ympäristöarvot ja lampurin hyvinvointi. Hankkeen kohderyhmänä ovat Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan alueilla lammastaloutta harjoittavat tai lammastalouden harjoittamista suunnittelevat yrittäjät.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

101923

Aloituspäivämäärä

01.10.2019

Loppumispäivämäärä

04.08.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus, joka kohdistuu maatalouden alkutuotannon tai maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville pk-yrityksille (90 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt