Hanke
Kehittämishanke - 205046

Lamminjärven alueen osallistava kehittäminen

Kurikan kaupunki

31.07.2022 - 30.08.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa laaditaan osallistavin menetelmin kehittämissuunnitelma ja toteutussuunnitelma Jalasjärven Lamminjärven ympäristöön. Lamminjärven alue on Jalasjärven keskustassa sijaitseva laaja virkistysalue, jossa on runsaasti toimintoja ja käyttäjiä. alueelle on laadittu ideasuunnitelma vuonna 2018. Ideasuunnitelma on ottanut yleisellä tasolla kantaa alueen kehittämissuuntiin ja erilaisten toimintojen sijoitteluun alueella. Suunnitelman laatimisen jälkeen alueen tarpeet ovat muuttuneet. Alueen kehittämistarpeet on tunnistettu laajasti. Laadittavassa suunnitelmassa osallistetaan alueen käyttäjiä ja laaditaan alueelle eri osapuolia palveleva suunnitelma. Suunnitelmassa otetaan huomioon eri tahojen tarpeet ja alueen toiminnot eri vuodenaikoina. Hankkeessa toteutetaan kehittämissuunnitelman rinnalle toteutussuunnitelma eri tahojen käyttöön. Suunnitelmassa otetaan huomioon alueen erilaiset toiminnot ja erilaiset toimijat sekä muun muassa matkailulliset näkökulmat. Hankkeen toteuttajana on Kurikan kaupungin elinvoimaosasto.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

205046

Aloituspäivämäärä

31.07.2022

Loppumispäivämäärä

30.08.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt