Hanke
Kehittämishanke - 30089

Lande-Bo: nyanländas integrering genom bosättning på landsbygden

Aktion Österbotten rf

06.06.2016 - 23.11.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Vad är de enskilt viktigaste åtgärderna för en god integration? I vårt fall blir frågan ¿ vad är de enskilt viktigaste åtgärderna för en god integration på landsbygden. Tre viktiga kandidater är troligen: bosättning, jobb och goda relationer till närsamhället. Vi har många tomma bostäder på landsbygden, som dessutom förfaller. Det är en stor kapitalförstörelseprocess som pågår. Flera av ägarna, p.g.a. generationsskiften m.m., bor på andra orter långt borta. Hur nå dessa ägare, hur få ut bostäder på marknaden om det finns hugade köpare? Hur få ut bostäder på den lokala marknaden? Hur trygga de nyanländas möjligheter att köpa fastigheterna ¿ lån och säkerheter? Finns det någon socialt inriktad finansieringsmodell som kan understöda etablering och bosättning för invandrare på landsbygden? Finns det möjlighet att hyra bostäder som står tomma? Hur hittar man ett bra system för att få arbete, boende, praktiska ärenden och fritidsliv att fungera för de nya byborna? Hur kan man stöda invandrare till att hitta sätt att leva ett gott liv på landet?

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

30089

Aloituspäivämäärä

06.06.2016

Loppumispäivämäärä

23.11.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt