Hanke
Kehittämishanke - 62232

Landsbygdssäkring i landskaps- och vårdreformen

Åbo Akademi

01.06.2018 - 16.06.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Den mest iögonfallande följden av den pågående landskaps- och vårdreformens är den totala omformningen av den kommunala servicestrukturen. Det finmaskiga kommunala nätverket har på många sätt varit en garant för att även mindre och mer perifera orter haft inflytande över till exempel serviceproduktionens planering. Omformningen innebär uppenbara risker för stora maktförskjutningar, vilket gör att det föreligger ett märkbart behov av konsekvensbedömningar av reformen för olika typer av platser runtom i landet. Landsbygdssäkring är en metod som fått en allt större betydelse för att bedöma konsekvenser för landsbygdsområden i beredningsskedet av beslut. Angående landskaps- och vårdreformen kan det noteras att Kommunförbundet genomför ett forskningsprojekt (Maaseutuvaikutusten arviointi maakuntauudistuksessa) där målsättningen är att identifiera konsekvenser av reformen som har betydelse för landsbygdens livskraft och framtid. Föreliggande projekt har som målsättning att belysa de speciella förhållanden som råder i de finlandssvenska landsbygdsområdena, där språkskillnader utgör en tilläggsfaktor i bedömningen. Projektet tar fram ny kunskap och modeller för att genomföra landsbygdssäkring i svensk- och tvåspråkiga områden och använder landskaps- och vårdreformen som fallstudie. Den svenskspråkiga landsbygdsbefolkningen är en stor andel av den totala finlandssvenska befolkningen, och det är därför viktigt att ta fram kunskap som ger Svenskfinland kompetens att själv dra slutsatser om konsekvenser av beslut även i dylika fall. Projektet lyfter fram det finlandssvenska i den omfattande reformen samtidigt som metoder för att genomföra landsbygdssäkring i svensk- och tvåspråkiga områden tas fram. Målsättningen är att ge kunskap och verktyg för lokala initiativ och lösningar såväl som att ge inspel till den regionala och nationella reformprocessen. Genom seminarium kommer kunskapen att överföras till den lokala nivån med målsättningen att inspirera till ny verksamhet.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

62232

Aloituspäivämäärä

01.06.2018

Loppumispäivämäärä

16.06.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt