Hanke
Kehittämishanke - 212061

Landsbyggare Österbotten

Aktion Österbotten rf

10.10.2022 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Landsbyggare-hankkeen tarkoituksena on tuoda Ruotsin Höga Kustenissa Leader-hankkeessa syntynyt konsepti ensin Pohjanmaalle ja sitten innostaa muut Leader-ryhmät omilla alueillaan sen käyttöönottoon. Landsbyggare-hankkeen idea eli maaseudun kiinnostavuuden ja näkyvyyden kasvattaminen on ajankohtaista myös Suomessa, kun pandemia lisäsi etätyömahdollisuuksia ja mahdollisti maallemuuttoa. Jotta tämä myönteinen kehitys jatkuisi haluamme hyödyntää naapurimaassa hyväksi koettua konseptia ja jalkauttaa se Pohjanmaalle. Haluamme tämän hankkeen avulla haastaa kaupungin pitämisen normina mutta ei vastakkainasettelun avulla, vaan vahvistaa maaseudun myönteistä mielikuvaa ja saamaan useammat valitsemaan modernin ja kestävän kehityksen mukaisen elämäntyylin, joka maaseudulla on mahdollista. Yksin ei kannata keksiä pyörää uudelleen, siksi jalostamme valmiin konseptin ja keräämme entistä vahvemmin yhteen jo nyt Pohjanmaan rannikolla vaikuttavia asukkaita, yrittäjiä, visionäärejä, pendelöijiä ja mökkiläisiä tuomaan esiin parasta Pohjanmaata.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

212061

Aloituspäivämäärä

10.10.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt