Hanke
Kehittämishanke - 172192

Länsi-Suomen palokuntien lähtövarmuushanke

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry

09.06.2021 - 11.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Nykyään yhä harvempi lähtökohtaisesti suorittaa C-luokan ajokortin, ellei suoraan ole hakeutumassa kuljetusalalle. Palokuntien lähtövarmuuden ylläpitämiseksi tulisi kuitenkin pääosalla hälytysosastolaisista olla paloauton kuljettamiseen vaadittava pätevyys, ja raskaan sammutusauton (paloauto) kuljettaminen vaatii C-kortin. Silloin voidaan myös tehtävät jakaa muiden pätevyyksien (esim. savusukellus) osalta tarkoituksenmukaisimmin. Hankkeeseen osallistuvissa sopimuspalokunnissa valitut hälytysosastolaiset korottavat B-ajokorttinsa C:ksi. Tavoitteena on, että vuoden 2021 vuoden lopulla 43 palokunnassa on 112 uutta C-kortillista jäsentä oikeutettuna ajamaan paloautoa. Tarkoitus on käyttää Leader-rahaa ajo-oikeuden korottamiseen tarkoitettuun koulutukseen, joka tapahtuu autokoulujen toimesta. Käytännössä tuki siis kohdistuu autokoulujen laskujen kattamiseen. Kyseessä on alueiden välinen ”Maaseudun palvelut ja kylien kehittäminen” -hanke. Hankkeesta kiinnostuneet palokunnat osallistuvine jäsenineen on kartoitettu, sekä kilpailutettu ja valittu palvelun tarjoavat autokoulut. Koulutuksen on tarkoitus käynnistyä kuluvan vuoden syksyllä. lisätiedot: toiminnanjohtaja Antti Ali-Raatikainen 050 587 3311 antti.ali-raatikainen@LSPEL.fi www.LSPEL.fi

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

172192

Aloituspäivämäärä

09.06.2021

Loppumispäivämäärä

11.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt