Hanke
Investointihanke - 271587

Lanterin tuulimyllyn kunnostus

Vasankarin kyläseura ry

- 30.08.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Vasankarin kyläseura ry kunnostaa Kalajoen Vasankarissa sijaitsevan vuonna 1860-luvulla rakennetun Lanterin tuulimyllyn. Vanhan tuulimyllyn säilyttäminen on kulttuuriteko: säilyttää alueella vanhaa arkkitehtuuria, lisää ympäristön viihtyisyyttä, luo yhteisöllisyyttä ja kasvattaa vasankarilaista identiteettiä. Vaikutukset: yhteinen tekeminen, kylätapahtumat myllyllä, vanhan energiatuotannon tekeminen tutuksi esim. koululaisille ja asukkaille, matkailukohde, komea maamerkki Vasankarin kylälle, tuulimyllyn tuotteistaminen

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

271587

Loppumispäivämäärä

30.08.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt