Hanke
Kehittämishanke - 75941

Lapin keinoja

Outokaira tuottamhan ry

30.09.2018 - 04.01.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Lapin keinoja -hankkeen tavoitteena on Lapin maaseudun kehittämisen tuloksien ja vaikuttavuuden esille tuominen, myönteisen kehittämisilmapiirin luominen ja yhteistyöhön kannustaminen. Hankkeen kohderyhmää ovat potentiaaliset Leader -rahoituksen ja Maaseuturahaston -rahoituksen tuensaajat kuten yrittäjät, yhdistykset ja yhteisöt, joita halutaan innostaa kehittämään toimintaansa. Hankkeen tuottamissa sisällöissä kerrotaan maaseutuohjelman vaikutuksista ja mahdollisuuksista esimerkkien kautta ja niitä levitetään hankkeen omien viestintäkanavien lisäksi verkostojen ja median kautta. Sisällöntuotannossa keskitytään erityisesti yritysten kehittämisen ja yhteistyön tuomien mahdollisuuksien esiin tuomiseen. Hanke välittää tietoa Lapissa käynnissä olevista hankkeista ja tuo esille esimerkkejä hyvistä toimintamalleista ja ideoista muualtakin Suomesta. Hanke tuottaa maaseuturahaston rahoitusmahdollisuuksista selkokielistä tietoa eri kohderyhmille räätälöitynä. Hanketoimijoiden viestintävalmiuksia parannetaan koulutuksilla ja eri toimijoiden yhteistyötä edistetään verkostoitumistilaisuuksilla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

75941

Aloituspäivämäärä

30.09.2018

Loppumispäivämäärä

04.01.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt