Hanke
Investointihanke - 269617

Lappajärven Kanavapuiston esteetön kulttuuriluontopolku – Jatkoinvestointihanke

Lappajärven kunta

- 30.07.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Lappajärven Kanavapuiston esteetön kulttuuriluontopolku on osa laajempaa kehityshanketta Välijoen alueella. Vuonna 2022 valmistunut 1 km pitkä kulttuuriluontopolku on saanut ELY-rahoitusta ja toimii lähivirkistysalueena. Satunnaiskyselyn perusteella alueelle kaivataan lisää levähdyspaikkoja, esteettisiä monumentteja, käymälää ja siistimpiä istutuksia. Hanke tukee Lappajärven kunnan matkailutavoitteita, erityisesti luonto- ja perhematkailun kehittämistä pohjoisella matkailualueella. Tuleva investointihanke keskittyy vastaamaan kehittämistarpeisiin. Toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa kaksi terassialuetta, kaksi tulisijapaikkaa, esteetön WC ja valaistus istutusalueille. Lisäksi suunnitellaan opastekylttejä ilmastonmuutoksesta, hiilen kierrosta ja alueen geologiasta. Hanke on suunniteltu vuosille 2024-2026, ja toteutuksen aikataulu mahdollistaa nopean käynnistyksen syksyllä. Kanavapuiston esteetön kulttuuriluontopolku tarjoaa merkittävän lisän erityisryhmille soveltuvien luontoelämysten tarjontaan Järviseudulla. Esteettömyysvaatimukset otetaan huomioon suunniteltavissa terasseissa ja WC:ssä. Hanke tukee paikallisia strategisia painopisteitä, kuten älykästä maaseutua, yhdenvertaisuutta ja kestävää kehitystä. Lisäksi se liittyy Kraatterijärven Geopark Unescon statukselle -hankkeeseen ja toteuttaa alueen matkailun Master Plania

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

269617

Loppumispäivämäärä

30.07.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt