Hanke
Kehittämishanke - 266859

Lapuan kaupungin kaupunkiniittyohjelma 2023 – 2030

Lapuan kaupunki

- 30.08.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Lapuan kaupungin viheraluepalvelut on laatimassa kaupunkiniittyohjelmaa. Hanke koskee Lapua kaupungin omistamia, keskusta taajaman asemakaavoitetulle alueille sijoittuvia avoimia viheralueita, niiden muodostamista niityiksi sekä niiden hoidon suunnittelua luonnonmonimuotoisuus ja ensisijaisesti luonnonvarojen käytön kestävyys ja maisema-arvojen säilyttäminen huomioiden. Hankkeessa kartoitetaan kohteet ja jokaiselle kohteelle tehdään oma hoitokortti huomioidaan kohteen ominaisuudet ja mahdolliset erityispiirteet. Työssä korostetaan vuorovaikutteisuutta ja pyritään sovittamaan monialaisesti eri tavoitteita yhteen. Hankkeen yhteydessä rakennetaan niittypilottikohde, jonka toteuttaminen ja ylläpito toimii maakunnallisena esimerkkinä vaihtoehtoisesta viheralueiden hoidosta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

266859

Loppumispäivämäärä

30.08.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Maaseudun paikalliskeskukset (kaupunkien läheinen maaseutu)

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Ympäristö- ja ilmastoselvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt