Hanke
Investointihanke - 287699

Lasten ja nuorten pyörä- ja hiihtosuunnistuksen kehittäminen

Rastikarhut r.y.

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa pyritään mahdollistamaan ja tukemaan lasten ja nuorten mahdollisuuksia harrastaa hiihto- ja pyöräsuunnistusta Porissa ja sen lähialueilla. Lajien harrastusta ja harjoitusten järjestämistä rajoittaa erityisesti verrattain kalliiden tarvikkeiden hankinta. Harrastaminen ei ole mielekästä ilman karttatelineitä, ja koska harjoituksia järjestetään harvakseltaan, harva hankkii niitä itselleen. Toisaalta harjoituksia ei kannata järjestää, ellei osallistujia ole odotettavissa, mikä johtaa asiantuntemuksen vähenemiseen myös järjestäjäpuolelta. Hankkeessa halutaan hankkia seuralle karttatelineitä lapsille ja nuorille lainattaviksi, jolloin harjoituksiin osallistuminen on mahdollista aiempaa useammalle, ja harjoituksia kannattaa järjestää entistä enemmän.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

287699

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ulompi kaupunkialue

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Pienhankkeena toteutettava investointi

Toimenpiteen tyyppi

Pienhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Pienhankkeena toteutettava investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt