Hanke
Kehittämishanke - 10679

Ledningssystem för mikroföretag i svenska Österbotten

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

14.10.2015 - 20.09.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Projektets syfte är att hjälpa mikroföretagen att skapa ledningssystem som ger dem bättre möjligheter och förutsättningar att klara konkurrenssituationen på ett för företaget fördelaktigt vis. Det innebär bland annat att de kan sköta leveranser av varor/tjänster på ett kundtillfredsställande sätt och ledningssystemet ger företagets verksamhet struktur, stabilitet, ökad konkurrenskraft och stigande lönsamhet.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

10679

Aloituspäivämäärä

14.10.2015

Loppumispäivämäärä

20.09.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt