Hanke
Investointihanke - 289578

Leijonalaituri ja laavu

Lions Club Savitaipale ry

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa Savitaipaleen Lions Club ry toteuttaa uudenlaiset helppokulkuiset laituri ja laavu Savitaipaleen kirkonkylän rantaan. Ne ovat tarkoitettu kuntalaisten ja matkailijoiden käyttöön. Hanke toteuttaa Leader Länsi-Saimaan strategiaa lisäämällä luonnon saavutettavuutta myös henkilöille, joilla on liikkumisvaikeuksia. Hanke lisää yhteisöllisyyttä sekä yhdistysten ja yhdistysten ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä. Erityisesti halutaan korostaa lasten ja ikäihmisten virkistystoimintaa. Hankkeen tavoitteena on tuoda maaseutua esiin, edistää maaseudun pito- ja vetovoimaa. Hanke täydentää aikaisemmassa Savitaipaleen keskustaan ja Olkkolan puistoon toteutettua helppokulkuista reittiä ja siinä aikaansaatua hyvää kokonaisuutta ja siten parantaa edelleen kuntalaisten hyvinvointia. Laituri ja laavu rakennetaan talkoilla yhteistyössä Lions Clubin, Ukkokerhon ja Eläkeläisten sekä Savitaipaleen kunnan kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

289578

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt