Hanke
Investointihanke - 257206

Leikkikenttä ja ulkokuntosali

Kuortaneen Urheiluopistosäätiö sr

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kuortaneen Urheiluopisto on Etelä-Pohjanmaalla Kuortaneen kunnassa sijaitseva liikunnan koulutuskeskus, matkailukeskittymä ja alueen virkistystoiminnan keskipiste. Opiston palvelutarjonnassa on tunnistettu tarve kehittää palveluita lapsiperheille. Erityinen puute on lasten leikkikenttälaitteiston suhteen. Tavoitteena on myös luoda edellytyksiä perheiden yhdessä tapahtuville liikunnallisille aktiviteeteille. Haettavan yleishyödyllisen investointituen avulla rakennetaan Kuortaneen Urheiluopistolle leikkikentän ja ulkokuntosalin yhdistelmä. Valmistuessaan hanke kehittää merkittävällä tavalla erityisesti lapsiperheille suunnattua palvelutarjontaa alueella. Tästä hyätyvät niin paikalliset maaseudun asukkaat sekä alueella vierailevat matkailijat. Hanke lisää siis alueen vetovoimaa että pitovoimaa. Hanke lisää alueen asukkaiden viihtyvyyttä ja harrastusmahdollisuuksia luoden edellytyksiä hyvään ja virikkeelliseen elämään maaseudulla. Näin hanke esittää ratkaisuja niin Suomen 2023-2027 CAP ohjelmassa, Etelä-Pohjanmaan alueellisessa kehittämissuunnitelmassa kuin Kuudestaan ry:n strategiassa asetettuihin tavoitteisiin. Hanke toteutetaan syksyn 2023 ja kevään/kesän 2024 aikana. Kohde sijaitsee keskeisellä paikalla Kuortaneen Urheiluopiston alueella ja on helposti niin paikallisten kuin matkailijoiden saavutettavissa. Hankkeesta viestitään monipuolisesti niin rakennusaikana kuin alueen valmistumisen jälkeen. Hankkeen ylläpidosta vastaa hankkeen valmistumisen jälkeen Kuortaneen Urheiluopiston kiinteistöpäällikkö. Tavoitteena on varmistaa kohteen pitkäikäinen elinkaari.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

257206

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt