Hanke
Kehittämishanke - 199399

Lestijärven kunnostuksen esiselvityshanke

Lestijärven kunta

01.05.2022 - 30.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Esiselvityshankkeen tavoitteena on käynnistää Keski-Pohjanmaan maakuntajärven, Lestijärven, kunnostukseen tähtäävä hankejatkumo. Esiselvityshankkeessa laaditaan kokonaissuunnitelma eli ”järvikartta” siitä, mitä kunnostushankkeita Lestijärven valuma-alueen päästöjen vähentämiseksi ja järven sisäisen tilan kunnostamiseksi tulisi tehdä. Lisäksi esiselvityshankkeessa laaditaan hankesuunnitelma ja -hakemus järvikartan ensimmäisen toimenpiteen toteuttamiseksi. Esiselvityshankkeessa myös sitoutetaan maanomistajia valuma-alueen (Lehtosenjoki ja Pappilanjoki) kunnostamiseen maastokäyntien myötä. Esiselvityshankkeessa käytetään hyväksi paikallisten yhdistysten, kuntalaisten, muiden ympärivuotisten asukkaiden ja kesäasukkaiden osaamista. Järven kunnostamisesta pidetään säännöllisesti järviryhmän tapaaminen, järjestetään yleisötilaisuus heinäkuussa Lesti-viikolla ja loka-marraskuussa arviointiseminaari. Esiselvityshankkeessa kerätään myös aineisto materiaalipankkiin Lestijärven kunnosta tehdyistä selvityksistä. Lestijärven kunta julkaisee internet-sivuillaan esiselvityshankkeessa tehdyn järvikartan, tilaisuuksien materiaalit sekä materiaalipankin. Yhteistyökumppaneina Lestijärven kunnan hankkeessa ovat paikalliset yhdistykset sekä uusiutuvan energian yhtiö OX2 ja lähdevesiä ja virvoitusjuomia valmistava Finn Spring Oy. Lisätietoa hankkeesta: Mirva Vilppola, ympäristösihteeri, Lestijärven kunta, 040 1908652 Anne Kurkela, kunnanjohtaja, Lestijärven kunta, 040 1591584 Sähköpostitse: etunimi.sukunimi@lestijarvi.fi

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

199399

Aloituspäivämäärä

01.05.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt