Hanke
Kehittämishanke - 16696

Lestijokilaakso eläväksi, Kannuksen ja Toholammin keskustojen kehittämishanke

YritysKannus Oy

01.04.2016 - 03.02.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kyseessä on yleishyödyllinen kehittämishanke (Maaseudun palveluiden kehittäminen M07), jolla parannetaan ja kehitetään maaseutuväestölle suunnattuja, Kannuksen ja Toholammin keskusta-alueiden palveluita. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa molempien paikkakuntien keskusta-alueiden elinvoimaisuutta ja monimuotoistaa kuntien välistä yhteistyötä mm. alueilla toimivien yritysten kesken. Hankkeen tavoitteena on myös parantaa alueen asukkaiden hyvinvointia. Tämä saavutetaan parantamalla keskusta-alueiden monipuolisten lähipalveluiden tunnettavuutta ja saa-vutettavuutta. Lisäksi tässä yleishyödyllisessä kehittämishankkeessa toteutetaan tiedonvälitykseen liittyviä (M01) toimenpiteitä. Hankkeeseen sisältyy alueen yrityksille, yhdistyksille ja asukkaille tarjottavaa koulutus- ja valmennustoimintaa esimerkiksi myyntiin ja markkinointiin, tuotteistami-seen sekä taloustaitoihin liittyen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

16696

Aloituspäivämäärä

01.04.2016

Loppumispäivämäärä

03.02.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt