Hanke
Kehittämishanke - 50340

LEV OCH LÄR – OPPIA IKÄ KAIKKI – LIVE AND LEARN

Jakobstads Åldringsvänner rf, Pietarsaaren Vanhustenystävät ry

28.02.2018 - 19.01.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Projektets syfte är bygga upp ett nätverk med avsikt att främja äldres friska hemmaboende, stöda delaktighet och sociala relationer, minska känslan av ensamhet samt stöda äldres kunskapsbehov i nya livssituationer och bidra till en aktiv region. Projektet är ett interaktivt, tvåspråkigt (finska, svenska) projekt som verkar i Jakobstadsregionen i samarbete mellan Jakobstads Åldringsvänner r.f. och Yrkeshögskolan Novia. Projektet som riktar sig till äldre (65+) fyller ett behov av kunskap i förändrade livsförhållanden för seniorer. Genom att interaktivt skapa anpassade, tvåspråkiga studier för seniorer uppfylls detta behov.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

50340

Aloituspäivämäärä

28.02.2018

Loppumispäivämäärä

19.01.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt