Hanke
Investointihanke - 260100

Liedenpohjan vesihuollon huoltovarmuuden turvaaminen

Liedenpohjan Vesiosuuskunta

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Liedenpohjan vesiosuuskunnan hankkeessa rakennetaan 110 PEH-10 runkovesijohtolinjaa n.6100m ja automatisoidulla valvontajärjestelmällä varustettu paineenkorotusasema sekä digitalisoidaan vesimittarit, hyödyntäen uusinta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Hankkeen tavoitteena on parantaa Liedenpohjan Vesiosuuskunnan vedensaannin huoltovarmuutta kaikissa olosuhteissa turvaten kohderyhmänä olevien Liedenpohjan Vesiosuuskunnan toiminta-alueen noin 400 asukkaan sekä karjatilojen vedensaanti. Hanke turvaa myös koko paikkakunnan vedensaantia liittämällä Liedenpohjan vesiosuuskunta riittävällä runkovesilinjalla Virtain Vesiosuuskuntaan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

260100

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Vesihuoltoinvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt