Hanke
Kehittämishanke - 12635

Lihatilan talous ja johtaminen

Vaasan Yliopisto

29.02.2016 - 27.11.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Lihatilojen talous ja johtaminen -hanke on tarkoitettu lihakarjan tuottajille. Hankkeeseen voivat osallistua sekä sian- että naudanlihan tuottajat. Hankkeessa tarkastellaan lihantuotannon muuttuvaa toimintaympäristöä ja koko tuotannon arvoketjua. Hankkeen toteuttavat Vaasan yliopiston Levón-instituutti ja A-Tuottajat Oy yhteistyönä. Hanke toteutetaan lyhytkestoisena koulutusohjelmana, joka toistetaan neljällä paikkakunnalla: Seinäjoella, Iisalmessa, Oulaisissa ja Vaasassa, jossa on ruotsinkielinen ryhmä. Koulutusohjelman sisältönä on muuttuva maailma ja muuttuva lihantuotannon arvoketju, kustannustietoisuus ja johtamisen merkitys muuttuvassa tuotanto- ja markkinaympäristössä. Lihatilojen talous ja johtaminen hankkeessa keskitytään lihantuottajien liiketoimintaosaamisen kehittämiseen ja hankkeen jälkeen osallistujat voivat halutessaan syventää ja laajentaa liiketoimintaosaamistaan eri toimijoiden tarjoamissa pitkäkestoisissa koulutusohjelmissa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

12635

Aloituspäivämäärä

29.02.2016

Loppumispäivämäärä

27.11.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus, joka kohdistuu maatalouden alkutuotannon tai maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville pk-yrityksille (90 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt