Hanke
Valmisteluraha - 298580

Liiketoimintaosaamisesta kasvua pk-yrityksille

Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy

- 29.09.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Valmisteltavan Liiketoimintaosaamisesta kasvua pk-yrityksille hankkeen tavoitteena on pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittäminen, kasvu- ja toimintaedellytysten parantaminen sekä kilpailukyvyn lisääminen. Valmisteluhankkeen aikana kartoitetaan hankkeeseen osallistuvat yritykset, yritysten sitoutuminen omien kehittämistoimenpiteidensä edistämiseen sekä yritysten väliseen yhteistyöhön. Valmisteluhankkeen hallinnoijana toimii Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy. Hanketta toteutetaan yhteistyössä paikallisten pk-yritysten kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

298580

Loppumispäivämäärä

29.09.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Valmisteluraha

Alatoimenpide

Nuorten viljelijöiden ja yritystoiminnan yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Yritys- tai viljelijäryhmähankkeen valmisteluraha, 5 000 €

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO7

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt