Hanke
Kehittämishanke - 35889

Liikkuvan teurastamon toimintaedellytykset esiselvityshanke

Sodankylän kunta

31.07.2017 - 16.09.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kansallisten ja EU:n tavoitteiden mukaan paikallista ruoantuotantoa pyritään vahvistamaan ja ohjaamaan vähemmän ympäristöä kuormittavien tuotteiden valmistukseen. Paikallisruoan käytön edistäminen on ollut keskeinen tavoite Keski-Lapissa ja Koillismaalla. Lihan ja lihatuotteiden osuus elintarvikkeiden kulutuksesta on suuri, siksi se on aluetaloudellisesti merkittävä tuoteryhmä. Lähellä tuotetun lihan saatavuudessa on kuitenkin ongelmia, tuottajien haasteena ovat naudan teurastus- ja lihankäsittelytilojen puute ja eläinten rahtiteurastuksesta aiheutuvat kustannukset. Liikkuva teurastamo on uusi nykyaikainen palvelu, teoreettisesti kustannukset ovat samaa tasoa pienteurastamon kanssa. Hankkeen tavoitteena on selvittää, onko liikkuvalla teurastamotoiminnalla kannattavan toiminnan edellytyksiä Lapin ja Koillismaan alueella. Toimintakonseptin laatiminen edellyttää liikkuvan teurastamon toiminnan kannalta välttämättömien tuottajaverkostojen selvittämistä, kuten kasvatus- ja teurastusverkosto, leikkaamo-, jatkojalostus- ja myyntiverkostot. Hanke toteutetaan Sodankylän kunnan ja Luonnonvarakeskuksen yhteistyönä. Selvityksessä hyödynnetään olemassa olevaa tietoa esimerkiksi lihantuotantomääristä ja järjestetään työpajoja tuottajaverkostojen kartoittamiseksi. Hankkeen toteutuksessa huomioidaan verkostoyhteistyö alueen kuntien ja maakunnallisten toimijoiden kanssa sekä yhtymäkohdat samansuuntaisten käynnissä olevien hankkeiden kanssa. Liikkuvan teurastamon toimintaedellytykset -selvityksen tuloksena syntyy raportti ja toimenpide-ehdotus liikkuvan teurastamotoiminnan käynnistämisestä. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2017 - 31.12.2018.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

35889

Aloituspäivämäärä

31.07.2017

Loppumispäivämäärä

16.09.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.4 Elintarvikkeiden lyhyet toimitusketjut

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt