Hanke
Kestävä vesiviljely, jalostus ja kauppa - 230256

Liikuteltava rehutykki

Laitakarin Kala Oy

16.01.2023 - 30.09.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa hankitaan avomerikasvatukseen soveltuva iso hydraulitoiminen rehutykki isoilla rehusäiliöillä. Perämeren merikalankasvatuksessa jokainen kasvatus- ja ruokintapäivä ovat tärkeitä kasvukauden lyhyyden vuoksi. Laitakarin Kala on investoinut automaattisiin rehunsyöttöjärjestelmiin, joilla varmistetaan kalojen ruokinta myös tuulisina päivinä ja saadaan tehostettua tuotantoprosessia. Hankkeessa ostettavaa rehutykkiä tarvitaan tilanteissa, jossa automaattijärjestelmissä on häiriöitä; sillä varmistetaan ruokinta. Lisäksi kun uutta kasvatuslaitosta käynnistetään, on järkevää aloittaa ruokinta ilman isoa rehulauttainvestointia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

230256

Aloituspäivämäärä

16.01.2023

Loppumispäivämäärä

30.09.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä vesiviljely, jalostus ja kauppa

Alatoimenpide

2.1 Kestävän vesiviljelytoiminnan edistäminen

Toimenpiteen tyyppi

Kestävä vesiviljely

Toimenpiteen tarkenne

Vesiviljelyn investoinnit

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt